Επιστημονική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση

H Sadent σας διαθέτει υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό σε όλα τα τμήματα της με πολυετή εμπειρία, ανώτατη μόρφωση και μετεκπαίδευση στους κατασκευαστές. Η ομάδα μας είναι στη διάθεση σας για οδηγίες χρήσης, πρόταση εναλλακτικών προϊόντων, εμπορικές και επιστημονικές πληροφορίες κ.α