Ποιότητα διακίνησης, ιχνηλασιμότητας και φύλαξης

Όλα τα προϊόντα φυλάσσονται σε κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία όπως ορίζει ο κάθε κατασκευαστής.  Τους θερινούς μήνες οι παραγγελίες διακινούνται με φορητά ψυγεία. Η Sadent είναι μία από τις λίγες εταιρίες στην Ελλάδα που τηρεί ISO και παρακολουθεί την ιχνηλασιμότητα των ειδών ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ανακαλέσει ένα είδος εφόσον έρθει εντολή ανάκλησης από τον κατασκευαστή ή τους αρμόδιους φορείς. Τα συστήματα ολικής ποιότητας και το όνομα της Sadent σας διασφαλίζουν σε μια εποχή που δυστυχώς διακινούνται πολλά προϊόντα που δεν είναι γνήσια, είναι παραποιημένα, έχουν παραποιημένες ημερομηνίες λήξης ή συσκευασίες και δεν έχουν αποθηκευτεί/μεταφερθεί υπό τις σωστές συνθήκες με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για εσάς και τους ασθενείς σας.